Dentálna hygiena
Dentálna hygiena

Vstupné vyšetrenie u stomatológa v Bratislave

Vstupné vyšetrenie u stomatológa

Vstupné vyšetrenie absolvuje klient pri prvej návšteve v našej ambulancii. Pacientovi sa založí karta, vypíše sa anamnéza a lekár ho komplexne vyšetrí . Vyšetruje sa stav chrupu, tvrdých a mäkkých zubných tkanív, parodont, medzičelustné vzťahy a iné. Zároveň sa navrhuje liečba.

 
Online objednanie