Dentálna hygiena
Dentálna hygiena

Ošetrenie citlivých zubov

Ošetrenie citlivých zubov

Mnohé potraviny a nápoje obsahujú prírodné kyseliny, ktoré spolu s ďaľšími faktormi, ako sú pálenie záhy, reflux alebo použitie niektorých liekov, môžu viesť k zmäknutiu až rozpúšťaniu skloviny. Dochádza k zvýšeniu citlivosti zubov na rôzne podnety. Úplne nevhodné je používanie tvrdej zubnej kefky, s ktorou sa aj v dnešnej dobe, veľa pacientov nechce rozlúčiť.

Ošetrenia a úkony:

  • Informácie o zmene stravovacích návykov
  • Výber správnej zubnej kefky a odporučené ústne vody a pasty
  • Impregnácia špeciálnymi fluoridovými lakmi a inými preparátmi, ktoré znížia citlivosť dentínu
Doba ošetrenia:10 min
 
Online objednanie