Dentálna hygiena
Dentálna hygiena

Konzultácia stomatologických výkonov

Konzultácie, návrh liečby

Konzultácie a návrh liečby poskytujeme aj pacientom,ktorí nie sú u nás registrovaní.

 
Online objednanie