Dentálna hygiena
Dentálna hygiena

Cenník stomatológia a dentálna hygiena

 
Vstupné stomatologické vyšetrenie 25 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie15 €
Preventívna prehliadka10 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka10 €
Cielené vyšetrenie - fokusy15 €
Odborná konzultácia10 €
Príplatok za akútne ošetrenie ( bez výkonu )10 €
Príplatok za jednorázové ošetrenie - neregistrovaní pacienti15 €
Príplatok za ošetrenie mimo pracovného dňa30 €
Poplatok za nedostavenie sa na ošetrenie v dohodnutom termíne15 €
Krátky administratívny úkon3 €
Intraorálny RTG snímok8 €
Anestéza povrchová3 €
Anestéza infiltračná, zvodová, intraligamentárna10 €
Odstránenie lokálneho dráždenia5 €
Výplň kompozit 1 plôška frontálny úsek35 €
Výplň kompozit 1 plôška pre distálny úsek39 €
Výplň kompozit 2 plôšky frontálny úsek45 €
Výplň kompozit 2 plôšky pre distálny úsek49 €
Výplň kompozit 3 plôšky frontálny úsek55 €
Výplň kompozit 3 plôšky pre distálny úsek60 €
Rekonštrukcia korunky zuba priama frontálny úsek65 €
Rekonštrukcia korunky zuba priama pre distálny úsek80 €
Výplň kompozitná farebná pre deti35 €
Výplň skloinomér 1 plôška40 €
Výplň skloinomér 2 plôšky45 €
Výplň skloinomér 3 plôšky50 €
Výplň skloinomér deti do 10 rokov25 €
AM výplň 1 plôška33 €
AM výplň 2 plôšky39 €
AM výplň 3 plôšky45 €
Trepanácia, extirpácia pulpy 1 kanálik15 €
Paliatívne endodontické ošetrenie 1 kanálik20 €
Paliatívne endodontické ošetrenie 2 kanáliky25 €
Paliatívne endodontické ošetrenie 3 kanáliky30 €
Provizórna výplň pri endodoncii10 €
Koreňová výplň 1 kanálik20 €
Koreňová výplň 2 kanáliky35 €
Koreňová výplň 3 kanáliky50 €
Zavedenie parapulpálneho čapu15 €
Pulpálny čap20 €
Zavedenie parapulpálneho čapu15 €
Pulpálny čap20 €
Provizórna výplň NPD, PPD20 €
Dekapsulácia zuba25 €
Extrakcia dočasného zuba vrátane anestézy15 €
Extrakcia jednokoreňového zuba vrátane anestézy40 €
Extrakcia viackoreňového zuba vrátane anestézy50 €
Komplikovaná extrakcia zuba vrátane anestézy60 €
Egalizácia so suturou30 €
Zastavenie postextr. krvácania15 €
Incízia a zavedenie drenu10 €
Dentitio diff.8 bez anestézy10 €
Predprotetické vyšetrenie, cenová kalkulácia25 €
Alginátový odtlačok10 €
Štúdijné modely40 €
Separácia mostíka10 €
Korunka provizórna v ambulancii20 €
Korunka provizórna živicová60 €
Korunka kovokeramická 1 člen250 €
Stiahnutie fix. náhrady 1 ks10 €
Korunka faz. kovokeramická180 €
Korunka zirkónová295 €
Korunka emaxová295 €
Inlay, onlay, fazeta emaxová250 €
Korunka plášťová živicová, korunka plášťová150 €
Onlay živicová120 €
Znovunacementovanie fix. náhrady 1 pilier10 €
Medzerník do 4. zubov100 €
Medzerník nad 4 zuby180 €
Celková imediantná náhrada250 €
Celková snímateľná náhrada živicová450 €
Celková snímateľná náhrada - B, Iv, šp.živ.500 €
Pružná protéza - termoplast TCS550 €
Čiastočná snímateľná náhrada živicová - parciálna500 €
Čiastočná snímateľná náhrada skel.500 €
Oprava - rebáza náhrady120 €
Oprava zlomenej náhrady50 €
Oprava - doplnenie zuba do protézy40 €
Oprava - doplnenie spony do protézy30 €
Rochettova dlaha 1 zub180 €
Rochettova dlaha 2 zuby230 €
Rochettova dlaha 3 zuby300 €
Výmena zás.sp.30 €
Inštruktáž a dentálna pomôcka120 €
Vstupné vyšetrenie dentálnej hygieny u dospelých5 €
Vstupné vyšetrenie pred dentálnou hygienou u detí do 15 rokov3 €
Dentálna hygiena - dospelí55 €
Dentálna hygiena - deti do 15 rokov35 €
Kontrolné vyšetrenie8 €
Ošetrenie parodont.vačku, kyretáž, anestéza20 €
OZP, OZK jeden sextant15 €
Ošetrenie parodontu 1 sextant9 €
Dentálna hygiena - 2. hygienická fáza45 €
Dentálna hygiena - 3. hygienická fáza39 €
Dentálna hygiena - paro pacient recall45 €
Pieskovanie zubov a fluoridícia39 €
Bielenie zubov ambulantné279 €
Bielenie domáce s nosičmi189 €
Bielenie vnútorné 1 zub40 €
Bieliaca kúra15 €
Impregnácia citlivého zuba9 €
Fluoridácia zubov10 €
Remineralizačná kúra20 €
Hygienická kúra20 €
Pečatenie - zalievanie rýh 1 zub13 €
Aplikácia ozdobného šperku39 €
Náhryzová dlaha60 €
Inštruktáž zubnou kefkou4 €
Inštruktáž medzizubného čistenia1 €
Online objednanie